คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ​เปิดบ้านต้อนรับคณะดูงานจาก Universitas Negeri Yogyakarta

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Universitas Negeri Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ต้อนรับซึ่งการมาในครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือนำสู่ความเป็นนานาชาติ โดยมีแผนความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆ เช่น visiting professor, joint research, inbound and outbound faculty and student mobility และอื่นๆ ต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES