ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ ที่ติดอันดับ 1 ของประเทศ ใน World Scientist and University Rankings 2023

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ สาขา NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY ที่มีผลงานใน World Scientist and University Rankings

ปี 2023

  • ที่ 1 ระดับประเทศ
  • ที่ 191 ระดับ Asia
  • ที่ 644 ระดับโลก

ทางคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้องขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES