ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ที่มีผลงานติดอันดับ 1 ของประเทศ

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย สาขา Microbiology ที่มีผลงานใน World Scientist and University Rankings

ปี 2022

  • ที่ 1 ระดับประเทศ
  • ที่ 76 ระดับ Asia
  • ที่ 385 ระดับโลก

ปี 2023

  • ที่ 1 ระดับประเทศ
  • ที่ 77 ระดับ Asia
  • ที่ 571 ระดับโลก
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES