คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัด Workshop เพื่อส่งเสริมการเขียนบทความทางวิชาการ ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 28-31 ตุลาคมที่ผ่านมา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัด Workshop เพื่อส่งเสริมการเขียนบทความทางวิชาการให้มีคุณภาพสำหรับการตีพิมพ์

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยากรในงาน โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้นำความรู้ไปต่อยอดเเล้วยังได้รับ E-Certificate หลังจบการอบรม ซึ่งกิจกรรมดี ๆ แบบนี้หากท่านใดสนใจสามารถติดตามได้จากทุกช่องทางประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES