ขอแสดงความยินดีกับ ทีม: Sci & Innova ที่ได้เป็นทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ทีมละ 100,000 บาท

SHARE
TWEEET
EMAIL

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม: Sci & Innova ผลิตภัณฑ์: RHODORY Anti-bacterial Acne Rubber Patches ซึ่งมี สมาชิก: นายทรรษไนย แหวนเงิน, นายอภิสิทธิ์ ชุมประมาณ, นางสาวศิริลักษณ์ วรรณบวร, นางสาวศิวาพร บิลหมัน และ นางสาวกฤติมา ดำจันทร์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ของ ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่ได้เป็นทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ทีมละ 100,000 บาท

โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในพื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 3 (Entrepreneurial Ecosystem Development) ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีการ Pitching คัดเลือกผู้ประกอบการ ไปเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES