ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์.ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร ที่ได้เป็น 1 ใน 3 นักวิจัยที่คว้าทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2565

25
NOV
2022

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์.ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร ที่ได้เป็น 1 ใน 3 นักวิจัยที่คว้าทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2565

สวัสดีค่ะชาวคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

อาทิตย์นี้ต้องร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ประจำปี 2565 ในงานวิจัย “การบูรณาการคุณลักษณะทางนิเวศสรีรวิทยาของหญ้าทะเลเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศและความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน” อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภูมิใจของพวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์ ทราบว่าต้องผ่านด่านกรรมการหลายท่าน และเป็นการสะสมงานความรู้ ความเก่งมาโดยตลอด เป็นรางวัลที่มีความจำเพาะและพิเศษทีเดียว ต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เป็นอย่างสูง และเชียร์พวกเราท่านอื่น ๆ ด้วยนะคะ ทางงานประชาสัมพันธ์จะได้เรียนเชิญ รศ.ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร ให้ได้มาแบ่งปัน เล่าสู่กันฟังสำหรับการได้รับทุนในครั้งนี้ต่อไป และการเป็นอีก 1 นักวิจัยที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องการขับเคลื่อนงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศชายฝั่ง ยินดีกับอาจารย์อีกครั้งนะคะ

สำหรับในปี 2566 ที่กำลังจะมาถึงนั้น มีงานใหญ่อีก 1 งานที่อยากเชิญชวนทุกคนได้มีส่วนสำคัญในกิจกรรมที่จะส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ได้มีประสบการณ์ และฝึกฝนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ทางคณะฯ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ที่จะเปิดบ้านของเราต้อนรับนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา 10 ประเทศ เข้าร่วมในช่วงเดือนตุลาคม 2566 เป็นการส่องไฟ (spotlight) มายังคณะวิทยาศาสตร์ของเราอีกครั้งกับงานนี้ ซึ่งต้องขอแรงทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมกันอีกครั้งนะคะ หากมีข่าวประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าอย่างไร ก็ขอสื่อสารให้ทุกท่านได้ทราบค่ะ มีเวลาประมาณ 1 ปีที่พวกเราจะเตรียมตัวกันสำหรับเรื่องนี้ รวมถึงการเตรียมน้อง ๆ นักศึกษาของเราที่จะเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ ฌตรียมผลงานในเวทีนี้ด้วย

สุดท้ายนี้ ขอถือโอกาสใช้พื้นที่ตรงนี้ในการแสดงความรัก ความเคารพ และความอาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ ที่ปรึกษาทีมบริหาร และอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และท่านยังเป็นอาจารย์ที่เป็นที่รักยิ่งของพวกเราที่ได้มีโอกาสได้เล่าเรียนกับอาจารย์ ผ่านรายวิชาที่หลากหลาย ที่ล้วนแต่เป็นหัวใจที่สำคัญยิ่งของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ เชื่อว่าอาจารย์ได้มีอิทธิพลกับพวกเราหลาย ๆ คน ในการชักชวนให้พวกเราคิด ทบทวน ดำเนินชีวิตทั้งในเรื่องการทำงานและการใช้ชีวิต จำได้ตอนกลับมาทำงานใหม่ ๆ หลังจากสำเร็จการศึกษา อาจารย์ให้ประโยคที่ว่า “make your own path” มาให้ชวนคิด อาจารย์มักจะมีวลี คำคมต่าง ๆ มาชวนให้ได้คิด ได้ทบทวนเสมอ คำนั้นเป็นคำแรก ๆ ที่ได้รับจากอาจารย์มา และหลาย ๆ คำที่ยังฝังรากอยู่ในใจ สำหรับในช่วงเวลาที่ได้ทำงานร่วมกันกับท่านอาจารย์ในบริบทของที่ปรึกษา ฯ ท่านอาจารย์ได้เข้ามามีส่วนในการทำงานให้แนวคิดต่าง ๆ ในการดำเนินงาน อาจารย์ยังคงมีเรื่องราวดี ๆ ที่ฝากไว้ให้กับชาวคณะฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ให้สังคมได้รับรู้ทั้งเรื่องงานเขียน และการพัฒนาในรูปแบบสื่อวีดีโอคลิปต่าง ๆ รวมถึงการผลักดันให้นักวิจัยของเรา ได้นำความรู้และประสบการณ์ถ่ายทอดในรูปแบบ Blog ที่คงได้มีโอกาสจะเปิดตัวเร็วๆ นี้ รวมถึงกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีให้กับพวกเรา เมื่อปีใหม่ปี 2563 ท่านได้นำเอาความถนัดทางดนตรี มาบรรเลงให้ทุกท่านได้รับฟังกัน ในนามตัวแทนของทีมบริหาร ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพและร่วมช่วยงานต่าง ๆ ของท่านอาจารย์สุนทรสำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะคะ ความรัก ความหวังดีที่อาจารย์มีให้ต่อศิษย์ ต่อองค์กรนั้นยิ่งใหญ่มาก และได้ฝังรากอยู่ในพวกเราอีกหลาย ๆ คน รักษาสุขภาพ กันนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)