ลอรีอัล ประกาศ 3 นักวิจัยสตรีไทยผู้ได้รับทุน “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2565 มุ่งผลักดันประเด็นโลก ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ลอรีอัล ประกาศ 3 นักวิจัยสตรีไทยผู้ได้รับทุน “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2565 มุ่งผลักดันประเด็นโลก ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
แหล่งข่าว:

RELATED STORIES