บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้า 2 รางวัลในเวที ปขมท. ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ภูเก็ตเกรซแลนด์ รี่สอร์ท แอนด์ สปา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.​ กว่า 90 ร่วมงาน มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565 เพื่อเรียนรู้เเละนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบ Oral และ แบบ Poster ในการพัฒนางานเพื่อนำเสนอในระดับชาติ โดยครั้งนี้ทางบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้า 2 รางวัล

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นำเสนอแบบโปสเตอร์ ผลงาน “อุปกรณ์ตัดเตรียมตัวอย่างยางดิบและยางคอมปาวด์ สำหรับทดสอบวัดความหนืดมูนี่ ด้วยเครื่อง MV.2000” นายกรุงประกาย อัมโร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นำเสนอแบบโปสเตอร์ ผลงาน “กล่องแสงยูวีสำหรับการศึกษารูปแบบปัสสาวะในสัตว์ทดลอง” นายเษกสิทธิ์ สุนสระบุตร

ทางคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้องขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทั้ง 2 ท่านเเละขอเป็นกำลังใจให้อีกหลายๆ ท่านที่พลาดรางวัล เชื่อว่า การเรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมนั้น สามารถนำเอาไอเดียต่างๆ มาปรับใช้กับการพัฒนางานได้ แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES