ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ลานใต้ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (อาคารฟักทอง)

สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ชั่วโมงกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ 2 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชญานนท์ พร้อมมูล สังกัดงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร 8026

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES