สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เชิญชวนร่วมกิจกรรม “ลอยกระทง”

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีไทยไปกับกิจกรรม “ลอยกระทง และ กระทงบุฟเฟต์” คืนวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 บริเวณสระน้ำ ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (อาคารฟักทอง)

พร้อมเชิญชวนบุคลากรร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนำมา ผลิตกระทง โดยทุนจากการบริจาคจะนำเข้าสมทบการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES