เชิญผู้ที่สนใจร่วมบรรยายพิเศษโดยศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน

SHARE
TWEEET
EMAIL

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Tuning the wettability of surfaces and application to Janus membrane for water desalination ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ หรือผ่านระบบออนไลน์ https://zoom.us/j/9990018109

โดย Assoc. Prof.Dr. David RIASSETTO Grenoble Institute of Technology, France วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 10.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://me-qr.com/GzY70Q ท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้โปรดแจ้งชื่อภายในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL