ทำความรู้จัก “ไข้ดิน” ภัยร้ายในช่วงฤดูฝน

SHARE
TWEEET
EMAIL

หลังจากที่พบเกษตกรเสียชีวิตจากโรคไข้ดิน ใน จ.สงขลา ถึง 5 คน สื่อหลายสำนักหันมาให้ความสนใจโรคนี้กันมากยิ่งขึ้น ว่ามีการก่อโรคในรูปแบบใด เเละสามารถป้องกันมันได้อย่างไร โรคไข้ดิน หรือ โรคเมลิออยโดสิส มักเกิดขึ้นในฤดูฝน ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei (เบอร์คโฮลแดเรียซูโดแมลีอาย) เรามาทำความรู้จักโรคไข้ดิน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ประจำหลักสูตรจุลชีววิทยา มาให้คำตอบเรื่องนี้กันครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL