คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ผ่านโครงการ วมว.

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรของ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ เข้าร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และคุณครูจากโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้ จะทบทวน พัฒนา เเละเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2566 โดยมีคณาจารย์ของคณะฯและคุณครูของโรงเรียนร่วมกันจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ นักเรียนสามารถเข้าถึง Facilities ของคณะและมหาวิทยาลัยได้

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES