ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครร่วมกิจกรรม SAS Hackathon @PSU ครั้งที่ 1

SHARE
TWEEET
EMAIL

SAS ผู้นำด้านระบบวิเคราะห์ร่วมกับ สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ นำโดยหลักสูตร วท.ม. สถิติประยุกต์ วท.บ. สถิติ จัดกิจกรรมระดมสมองเสมือนจริงเป็นระยะเวลา 4 วัน วันที่ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบัน HEC Montreal เพื่อเป็นการริเริ่มพัฒนาวงการนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ในประเทศไทย การจัดกิจกรรมออนไลน์ครั้งนี้ ในวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา กลุ่มละ 2-4 คน

วัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักรู้ทางด้านความสำคัญของการศึกษาระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) นักศึกษาที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นนักศึกษาทั้งหมดซึ่งมาจากสาขาวิชาต่างๆ โดยกิจกรรม Hackathon ได้เปิดเวทีให้เหล่านักศึกษาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมระบบวิเคราะห์ การทำงานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม : เข้าอบรม e-leaning SAS enterprise minor ล่วงหน้าได้ฟรีที่ www.sas.com/skillbuilder จะได้รับประกาศนียบัตรการผ่านอบรม ใช้ประกอบการยื่นสมัครงานได้

การสมัคร:รวมทีม 2-5 คน หมดเขตรับสมัคร 22 พ.ย.2565 สมัครได้ที่ https://me-qr.com/SPqjMaJ

กิจกรรมในแต่ละทีมต้องเล่นเกมจำลองออนไลน์และเรียนรู้ทักษะด้านระบบวิเคราะห์โดยใช้ SAS Enterprise Miner ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองสำหรับการทำนาย (Predictive Modelling) ไปด้วย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชุดข้อมูลจริง (Real-world Dataset) จากองค์กรการกุศลไม่แสวงหากำไรและจะต้องนำฐานข้อมูลผู้บริจาคทั้งหมดมาทำให้เกิดผลกำไรสูงสุด

รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1UlQTM1x37HXdqBmPNcnEmZUqRd_Hmio3?usp=sharing

สิ่งที่ได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทาง SAS และคณะวิทยาศาสตร์ ทีมที่ชนะพร้อมกับรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 จะได้รับรางวัลเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ SAS Certified Specialist: Machine Learning มากกว่านั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เร่งให้เกิดความต้องการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น การดูแลสุขภาพ การเงิน การผลิต และภาครัฐใน แต่ก็ยังถูกจำกัดด้วยช่องว่างด้านทักษะที่เพิ่มขึ้น กิจกรรม hackathon มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถด้านการรับรู้ข้อมูล (Data Literacy) ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและต้องการบ่มเพาะนวัตกรรมด้านระบบวิเคราะห์ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในอาชีพของพวกเขาในอนาคต รวมถึงยังช่วยเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปใส่ไว้ในประวัติส่วนตัวเพื่อการสมัครงานในอนาคตด้วย” นอกจากนี้ “Hackathon เป็นกิจกรรมที่อาจารย์สามารถนำประสบการณ์จากโลกความเป็นจริงมาสู่ห้องเรียน รวมถึงนักศึกษาสามารถนำประสบการณ์เหล่านี้ไปใส่ไว้ในประวัติส่วนตัวเพื่อใช้สมัครงานได้อีกด้วย อีกทั้งยังได้แข่งขันกันอย่างสนุกสนานและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอาชีพในอนาคต”

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL