ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ วมว. รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย.65 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สถานที่สอบ
การเตรียมความพร้อม
กำหนดการสอบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบได้ที่ งานสนับสนุนการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โทร 0 7428 8028

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES