ทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับศิษย์เก่าคณะฯ พร้อมหารือการพัฒนา Skill ให้กับนักศึกษา

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565) ณ ห้องประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีมบริหาร นำโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ต้อนรับพี่ๆ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

นำโดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เลขานุการ คณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ คุณปดิวนันดา โปรา ผู้อำนวยการ INET สาขาหาดใหญ่ คุณปิยเรศ แซ่หลี ผู้อำนวยการอาวุโส INET ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. รุ่นที่ 16 พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยนำประสบการณ์จากการทำงาน หารือและนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่ม Skill ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ทั้งนี้ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์งานคืนสู่เหย้า 55 ปีที่จะจัดขึ้นวันที่ 4 มิถุนายน 2566

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES