ทำไมนักวิทยาศาสตร์ ‘ต้องใช้สัตว์ทดลอง’

SHARE
TWEEET
EMAIL

จากการเปิดรับบริจาคเเกนกระดาษเพื่อใช้ในการนันทนาการสัตว์ทดลอง จนเกิดประเด็นสอบถามว่า ทำไมต้องใช้สัตว์ทดลอง ในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ทำไมไม่ใช้มนุษย์ในการทดลอง? หรือประเด็นที่ว่า สงสารหนูทดลอง วันนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ มีคำตอบ!! ครับ โดย ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ว่าเเท้จริงเเล้วมุมมองนักวิทยาศาสตร์ต่อการใช้สัตว์ทดลองเป็นอย่างไร? ติดตามรับฟังกันครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL