คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีทำบุญครบรอบ 6 ปี ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ ได้จัดพิธี ทำบุญครบรอบ 6 ปี ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ ตัวเเทนฝ่ายบริหาร และ รศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช ประธานในพิธี

ซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ สำหรับศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ฝึกแพทย์ผ่าตัดในสาขาต่างๆ พัฒนาศูนย์ฝึกผ่าตัดให้มีศักยภาพรองรับ Workshop ระดับประเทศและระดับนานาชาติ พัฒนาความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยปัจจุบันวิทยาการทางด้านการแพทย์ในการรักษาด้วยการผ่าตัดได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยมีการทำหัตถการใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัด หรือเครื่องมือพิเศษต่างๆ แต่การฝึกการผ่าตัดให้เกิดความชำนาญจำเป็นจะต้องมีการฝึกผ่าตัดในร่างกายคนจริง

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES