นักเรียนร่วมค่ายค้นหานักสืบนิติวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. สวมวิญญาณเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ร่วมคลี่ปมสมบัติมรณะด้วยตัวเอง

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคมที่ผ่านมา ศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร เปิดบ้านให้น้องๆ ร่วมโครงการค้นหานักสืบนิติวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับความร่วมมือจากพี่ๆ จากพิสูจน์หลักฐาน 10 จังหวัดปัตตานี มาให้ความรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นอกเหนือจากนี้ โครงการค้นหานักสืบนิติวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ยังให้น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ลงมือปฎิบัติงานจริงเหมือนพี่ๆ พิสูจน์หลักฐาน โดยมีการจำลอง คดีคลี่ปมสมบัติมรณะ ซึ่งให้ผู้เข้าร่วมได้ ตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ ตรวจสารเสพติด ตรวจดีเอ็นเอและวัตถุพยานชีวภาพ และกู้ทะเบียนปืน รวมถึงจำลองการลงพื้นที่เกิดเหตุจริง พร้อมทั้งวิเคราะห์และสรุป ซึ่งทุกขั้นตอนนั้นมีพี่ๆ ที่ชำนาญให้คำแนะนำตลอดทุกกิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรมโครงการค้นหานักสืบนิติวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ จะเปิดรุ่นต่อๆ ไปโดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจ ศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ : FSISC

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES