บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมบริจาคโลหิต ในวาระครบรอบ 55 ปี

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับหน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2565 ณ ลานใต้ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) เนื่องในวาระที่คณะวิทยาศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก้าวสู่ปีที่ 55 โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก

ทั้งนี้ผู้บริจาคโลหิตได้สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง โดยครั้งบต่อไปจะเป็นวันที่เท่าไหร่นั้นสามารถติดตามได้ในช่องทางประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES