เสร็จสิ้นการประชุม The 13th IMT-GT BioSci 2022 พร้อมมอบธงเจ้าภาพจัดประชุม ครั้งที่ 14

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ บีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยคณบดีคณะวิทยาสาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ พร้อมทีมบริหารได้จัดพิธีปิดพร้อมประกาศรางวัลผู้ส่งบทความและโปสเตอร์เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ยังได้จัดพิธีมอบธง IMT-GT UNINET BIOSCIENCE ให้เจ้าภาพ ซึ่งเป็นตัวแทนทีมบริหารจาก University of Science, Malaysia ในการเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 14 ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2024 ณ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยสามารถติดตามวิดีโอเชิญชวนได้ที่ https://youtu.be/sUDwKezzsxA คณะวิทยาศาสตร์ต้องขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES