ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการทำงานในปี 2565 และขอเชิญชวนทุกท่านได้เข้าไปศึกษารายละเอียดในรายงานประจำปี 2565

26
DEC
2022

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการทำงานในปี 2565 และขอเชิญชวนทุกท่านได้เข้าไปศึกษารายละเอียดในรายงานประจำปี 2565

สวัสดีค่ะ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน

อาทิตย์สุดท้ายของปีก็มาถึง 2565 เป็นอีก 1 ปีที่ท้าทายมาก จากสถานการณ์ภายนอกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรมาตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ขอบคุณทุกส่วนงานของเรา ที่ได้รวบรวมและจัดส่งข้อมูลจนทำให้วันนี้ รายงานประจำปี 2565 ที่เราได้ดำเนินการมาเสร็จเรียบร้อยค่ะ เนื้อหาด้านในจะเป็นการสรุปการดำเนินงานในช่วงปี 2565 โดยมีหัวข้อ Performance Outcome รวมถึงรางวัลแห่งความสำเร็จ ทั้งด้านคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงองค์กร ทั้งระดับชาติและนานาชาติ การบริหารจัดการภาวะวิกฤต COVID-19 ซึ่งในวิกฤตก็มักจะเกิดโอกาสต่าง ๆ เสมอมา ทำให้เราได้เรียนรู้ และมีบทเรียนออนไลน์เกิดขึ้นมากมาย รายงานประจำปียังพูดไปถึงสินทรัพย์ที่สำคัญที่ใช้ในการดำเนินงาน และโครงสร้างการจัดการต่าง ๆ ขององค์กร เชิญชวนค่ะ ทุกท่านสามารถเข้าไปศึกษารายงานประจำปีผ่านเว็บไซต์ของเราได้ที่ https://www.sci.psu.ac.th/annual-report/

1 ปีที่ผ่านมา ทำให้เราเรียนรู้ และเติบโตขึ้นตามลำดับ น่าจะเป็นช่วงเวลาของการทบทวนตัวเอง (Reflection) กันอีกครั้งสำหรับปีที่กำลังจะผ่านไป อาจจะชวนกันถามตัวเองอีกครั้งว่า 1 ปีที่ผ่านมา ได้เรียนรู้อะไรบ้าง มีประสบการณ์อะไรแปลกใหม่เพิ่มขึ้น เราเติบโตขึ้นอย่างไร มีเรื่องอะไรที่เราพัฒนาขึ้น และประสบความสำเร็จ และมีเรื่องอะไรบ้างที่เรายังต้องพัฒนาเพิ่มขึ้น (หรืออาจจะมองว่าล้มเหลวหรือผิดหวังก็ได้) ชีวิตคือการเรียนรู้ค่ะ และสำหรับปี 2566 ที่กำลังจะมาถึงก็จะได้มาชักชวนกันตั้งเป้า ตัดสินใจ วางแผน ทั้งเป้าเล็ก เป้าใหญ่ และวางแผนการทำงานกันต่อไปทบทวนตัวเองกันไป ทั้งเป้าเล็ก เป้าใหญ่ 24 ชั่วโมง บางวันก็ช้า บางวันก็เร็ว การมีแผนก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี ที่ได้วางเข็มทิศในการทำงาน รวมถึงการชีวิตของเราด้วย เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะ

อาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เรื่องของความร่วมมือกับ บพค. ในเรื่องการผลิตกำลังคนที่เกี่ยวข้องกับ Carbon net zero ก็ยังมีการหารือเพิ่มติมกันอย่างต่อเนื่อง หวังว่าเราสามารถพัฒนาโครงการเรื่องนี้ได้สมบูรณ์ในเร็ววัน และคณะวิทยาศาสตร์ของเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากำลังคน ขับเคลื่อนเรื่องนี้กัน มีโอกาสฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ศิลปะกับวิทยาศาสตร์ โดยนายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ได้ข้อคิดที่ดี ๆ มาหลายเรื่อง มีตอนนึงท่านพูดถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของทั้ง 2 ศาสตร์ ว่าเรื่องของจินตนาการที่น่าจะมากกว่าความรู้ ซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องจริงของทั้ง 2 ศาสตร์ที่อาจจะเหมือนกัน หรืออาจจะทุกศาสตร์เลยก็ว่าได้ที่จะต้องเริ่มจากความรู้ แต่ความท้าทายก็น่าจะเป็นเรื่องของจินตนาการ หรือหากจะเป็นของไอสไตน์ “Imagination is more important than knowledge” หรือหากจะชวนมองในเรื่องของการเรียนรู้ตาม Bloom’s taxonomy ก็น่าจะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) กัน

สุดท้ายนี้ ขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์และขอบคุณทีมงานที่ช่วยกันจัดเตรียมงานใหญ่ของปีอีก 1 งาน ของเราสำหรับงานเฉลิมฉลอง 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ทราบว่าบัตรของเราใกล้หมดแล้ว เรียนเชิญพวกเรานะคะ งานคืนสู่เหย้า 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. “วิดยา With U” ในวันที่ 4 มิถุนายน 2566 นี้ สำหรับราคา Early-bird จะหมดเขตสิ้นปีนี้ ซึ่งบัตรราคา 1,000 บาท หรือพร้อมเสื้อในราคา 1,200 บาท หรือเหมาโต๊ะเลยเเค่ 12,000 บาท ก็สามารถจับจองเป็นรุ่นหรือเดี่ยว ได้ที่เว็บไซต์ https://ticketsci55.sci.psu.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Line Official Account: @55psusci โทร. 07428-8022-3

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)