‘เชื้อรา’ บนหมอน ตากแดดแล้วเชื้อราตายหรือไม่?

SHARE
TWEEET
EMAIL

เชื่อว่าปัญหานี้ เป็นเรื่องถกเถียงกันมานานมาก สำหรับทั้งฤดูฝน และฤดูหนาว กับหมอนหรือเครื่องนอนที่ขึ้นรา สามารถตากเเดดเพื่อฆ่าเชื้อรา ได้หรือไม่?

วันนี้คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. มีคำตอบครับ เราจะไม่ต้องเหนื่อยกับการยกเตียงไปตากเเดดอีกต่อไป มาหาคำตอบเรื่อง ‘เชื้อรา’ บนหมอน ตากแดดแล้วเชื้อราตายหรือไม่? โดย ผศ.ดร.ลักขณา กัณหะยูวะ วิงก์ฟิลด์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กับคำตอบที่หลายคนต้องตกใจ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL