คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. บุก Roadshow 3 โรงเรียนภาคใต้ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 29-1 ธันวาคมที่ผ่านมา งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและหน่วยประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรม Roadshow ประจำปี 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 โรงเรียน ใน 3 จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เเละ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

โดยมีโรงเรียนในแต่ละพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20 โรงเรียน โดยในครั้งนี้ทางคณะฯ ได้นำช่องทางสมัคร TCAS รวมถึงการสอบ P-SET ให้กับน้องๆ นักเรียนมัธยมปลาย โดยได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สำหรับการ Roadshow ในครั้งต่อๆ ไปจะไปไหนนั้น สามารถติดตามได้จากเพจคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES