2 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับรางวัล “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2565 ทั้งสิ้น 2 สาขา จาก คณะกรรมการและคณะทำงานรางวัล ต้นกล้าแห่งความดี โดยพิจารณาจาก ความประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงาม ความดี คิดดี พูดดี ทำดี ทำกิจกรรมตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับการชื่นชมและยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม เหมาะสมที่จะได้รับรางวัล”ต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี 2565 ซึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับรางวัล “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2565 ในสาขา ครูผู้สอนดีเด่น

นายพงศธร เตชะวัชรานนท์ นักวิชาการอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้รับรางวัล “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2565 ในสาขา จิตอาสาดีเด่น

ซึ่งบุคลากรทั้ง 2 ท่านจะเข้ารับรางวัลในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ในงานโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ ห้องชัยพฤกษ์ ๒ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขดสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธี แสดงความยินดีกับทั้ง 2 ท่านด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES