นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้า 4 รางวัลในเวที Young Rising Stars of Science Award 2022

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Young Rising Stars of Science Award 2022 โดยครั้งนี้ คณะฯ ส่งโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 โครงงาน นักศึกษาตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 4 ผลงาน นำเสนอรอบสุดท้ายในงาน The 48th International Congress on Science, Technology and Technology – based Innovation (STT48) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565) โดยต้องแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลดังนี้

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES