ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UKPSF ระดับ Fellow

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรฑิตา ทิวทัศน์, ดร.เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา พีระเกียรติขจร ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Fellow

สมรรถนะดังกล่าวเทียบเท่ากับสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ในระดับ วิชชาจารย์ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES