ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UKPSF ระดับ Senior Fellow

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Senior Fellow

สมรรถนะดังกล่าวเทียบเท่ากับสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ในระดับ สามัตถิยาจารย์ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES