ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเคมี ได้รับรางวัลในการประชุมนานาชาติ PACCON 2023

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรเคมี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ได้รางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Best Poster Presentation Award) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้แก่

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES