ผู้ช่วยฯ กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษการส่งเสริมลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (พุธที่ 25 มกราคม 2566) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายธีระยุทธ วานิชชัง พร้อมด้วยรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ เข้าร่วมโครงการอบรม “การส่งเสริมลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม” ณ ห้องออกฟอร์ด ชั้น 1 เฟส 3 โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่

โดยมีตัวแทนจากภาคอุตสากรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกันอย่างหนาแน่น ทั้งนี้ นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม การจัดอบรมในครั้งนี้ถือเป็นการนำนโยบายจากรัฐบาลที่ต้องการให้ลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม โดยมอบให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้พร้อมพัฒนาเพื่อให้ภาคอุตสหกรรมจังหวัดสงขลา ได้มีการปรับรูปแบบและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่โลก

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES