‘กานต์’ จากการชอบตั้งคำถาม จนมาเรียนในสายวิทยาศาสตร์ที่ชอบ | Dream it, Do it EP.12

SHARE
TWEEET
EMAIL

Dream it, Do it EP.12 นี้ มารับเเรงบันดาลใจดี ๆ จากน้องกานต์ จากจุดเริ่มต้นที่ชอบตั้งคำถาม จนเข้ามาเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่สำคัญยังคงมีฝันที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโท มาติดตามเทป Dream it, Do it EP.12 เพื่อหาเเรงบันดาลใจดี ๆ กันครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL