แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ TST 2023

14
JAN
2023

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ TST 2023

สวัสดีค่ะบุคลากรชาวคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

เข้าสู่ช่วงสอบกลางภาค 2/2565 มากันครึ่งทางอีกแล้วสำหรับเทอมนี้ อาทิตย์นี้มีข่าวร่วมแสดงความยินดีกันอีก 1 เรื่อง สำหรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 ต้องขอชื่อชมและแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา เสริมวิทยวงศ์ หลักสูตรชีวเคมี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 งานวิจัยชาฟังก์ชันเพื่อสุขภาพจากเห็ดนางฟ้า โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ยินดีด้วยค่ะ และอาจจะถือโอกาสเชิญชวนพวกเรามาร่วมกันพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศโดยใช้ SO2: Research and Innovation for Global & Frontier Research เป็นฐานในการทำงาน ซึ่งได้สื่อสารกับพวกเราไปบ้างแล้ว ท่านไหนสนใจเพิ่มเติมสามารถประสานไปยังงานแผนและงานสนับสนุนวิจัย เพื่อช่วยกันพัฒนาแผนงานและโครงการต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อจะได้ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กร และร้อยงานยิงเป้ายุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศต่อไป เชิญชวนพวกเราเพิ่มเติมด้วยนะคะ

ในปี 2566 นี้ มีงานใหญ่รอพวกเราอยู่หลายงานค่ะ ทั้งกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ งานคืนสู่เหย้า 55 ปีคณะวิทยาศาสตร์ งานประชุม วทท ครั้งที่ 49 รวมถึงค่ายวิทยาศาสตร์ ต้องการพลังจากพวกเราจำนวนมาก และต้องขอบคุณพวกเราทุกคนทุกฝ่ายที่ช่วยกันจัดเตรียมงาน ดำเนินงานต่าง ๆกันมาโดยตลอด เป็นการสร้าง visibility ให้กับองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย วันนี้อยากเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 11 “UNSEEN ECOSYSTEMS OF PENINSULAR THAILAND” The 11th Conference on Taxonomy and Systematics of Thailand วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ครั้งนี้ถือว่ามีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับนักวิจัยมายังหาดใหญ่ของเรา สำหรับท่านใดจะส่งผลงาน ในรอบ Early bird จะหมดเขตสิ้นเดือนนี้ และรอบ Regular ส่งบทคัดย่อได้วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://tst2023.sci.psu.ac.th ค่ะ และจะขอถือโอกาสเรียนเชิญนักวิจัย หน่วยวิจัยที่สนใจมาหารือร่วมกันในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 09.00 -10.30 น. สำหรับการเตรียมการประชุม วทท ครั้งที่ 49 ในส่วนของการจัดทำ symposium เป็น session ต่าง ๆ และ exhibition เพื่อร่วมกันแสดงความเก่ง ความเข้มแข็งของงานวิจัยและนวัตกรรมของพวกเรา ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือน พฤศจิกายน 2566 นี้ค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติม จะเรียนแจ้งพวกเราอีกครั้งนะคะ

อาทิตย์ที่ 2 ของ มกราคมก็ผ่านไป เวลารวดเร็วจริง ๆ ตั้งเข็มทิศกันให้มั่นนะคะ ใครตั้งใจจะทำอะไรสำหรับปีนี้ 2 อาทิตย์ผ่านไปแล้ว ลองทบทวนตัวเองเร็ว ๆ กันอีกครั้งนะคะ สำหรับทางคณะ ฯ มีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้วางแผนกันไว้ เช่นโครงการ Brown paper bag lunch ของหน่วยวิจัย กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ ของทาง HR เป็นต้น และหากพวกเรามีคำแนะนำใด ๆ สามารถแจ้งมาได้เสมอนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)