ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ลงใต้ เปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม”

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ลงใต้ เปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม”
แหล่งข่าว:

RELATED STORIES