รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ “โครงการ High Science” TCAS 66 รอบที่ 1/2

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 66 รอบที่ 1/2 Portfolio ในโครงการ “ส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์ (High Science)” ปีการศึกษา 2566

น้องๆ สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลของโครงการต่างๆ ใน TCAS 66 ได้ที่ https://www.sci.psu.ac.th/tcas66/

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES