เชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Second International Conference on Technologies for Smart Green Connected Societies (ICTSGS-2)

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ (TAB-CoE) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Second International Conference on Technologies for Smart Green Connected Societies (ICTSGS-2) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกำหนดการต่าง ๆ ได้จากทางเว็บไซต์ https://ictsgs.net

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES