เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th International Conference on Membrane Science and Technology (MST 2023)

SHARE
TWEEET
EMAIL

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ครั้งที่ 15 ปี 2566 The 15th International Conference on Membrane Science and Technology (MST 2023) วันที่ 7-8 กันยายน 2566 ณ Duangjitt Resort & Spa, Phuket, Thailand.

ภายใต้หัวข้อเมมเบรนสำหรับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว Membrane for Bio-Circular-Green (BCG) Economy

Submission Deadline: 30 เมษายน 2566

Conference sessions

  1. Membranes for energy, climate change, and wastewater treatment: photocatalytic membrane, gas separation, pervaporation, membrane contactor, fuel cells membrane, membrane sensor and detector, MF, UF, NF, RO, and desalination
  2. Membranes for health, and food processes: biological and synthetic membranes for health, hybrid materials membrane for medical applications, drug delivery, membrane purification, separation, and concentration in food processes
  3. Membrane fabrication and characterization, membrane fouling, and fundamentals: hollow fiber, flat sheet, and tubular membrane, methods to characterize and standardize membranes, membrane system design, fluid mechanics, concentration polarization

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์: 074-288-754 E-mail: kowit.l@psu.ac.th

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL