รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าสำหรับหม้อแปลง ขนาด 1,000 KVA อาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาคาร NML จำนวน 1 งาน

ตั้งแต่วันที่
30/01/2023
จนถึง
02/03/2023
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา