ขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเชนเซอร์ (TAB-CoE) คว้าเครือข่ายผลงานดีเด่น 2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเชนเซอร์ ที่ได้รับคัดเลือกเครือข่ายวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565 โดยเครือข่ายวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลในงาน “วันคุณค่าสงขลานครินทร์” ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2566 แสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES