ผศ.ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ เข้ารับรางวัล CST Distinguished Young Chemist Award 2022 สาขาเคมี

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้เข้ารับรางวัล CST Distinguished Young Chemist Award 2022 สาขาเคมีวิเคราะห์ จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังเข้าร่วมเป็น Invited Speaker นำเสนอในหัวข้อ Wearable Bioelectronics: Miniaturized Sensors Meet Sustainable “Green” Energy Devices อีกด้วย แสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES