น้ำมะพร้าว ‘มหัศจรรย์ช่วยการสมานแผล’

SHARE
TWEEET
EMAIL

หลายท่านทราบดีว่า การดื่มน้ำมะพร้าว นอกจากจะทำให้รู้สึกสดชื่นแล้ว สรรพคุณของน้ำมะพร้าวนั้น มีความพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะช่วยในเรื่องของอัลไซเมอร์ จากงานวิจัยของอาจารย์ที่ทำวิจัยเกี่ยวกับสรรพคุณของน้ำมะพร้าวมายาวนาน รศ.ดร.นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วันนี้มีมาเพิ่มเติมกันว่า สรรพคุณของน้ำมะพร้าว ยังช่วยสมานเเผลให้หายและผิวดีอีกด้วย มาติดตามกันกับคลิปน้ำมะพร้าว มหัศจรรย์ช่วยการสมานแผล

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL