ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดยศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

SHARE
TWEEET
EMAIL

ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษ

หัวข้อ “Mode of action of Rhodomyrtone – a plant-derived antibiotic”

โดย Prof. Dr. Friedrich Götz จาก Microbial Genetics, Interfaculty Institute of Microbiology and Infection Medicine, University Tübingen, Germany

ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ Level 5, Health Science Education and Research Building

และในช่วงเวลา 15.00-16.00 น. ชวนทุกท่านร่วมฟังเสวนา

ในหัวข้อ “Building Multidisciplinary Network for Translational Research”

โดยท่านวิทยากร

  • Prof. Dr. Friedrich Götz จาก Microbial Genetics, Interfaculty Institute of Microbiology and Infection Medicine, University Tübingen, Germany
  • Prof. Emer. Dr. Wanpen Chaicumpa จาก Center of Research Excellence: Therapeutic Proteins & Antibody Engineering, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
  • Prof. Emer. Dr. Supayang Voravuthikunchai จาก Center of Antimicrobial Biomaterial Innovation-Southeast Asia Prince of Songkla University
  • Assoc. Prof. Dr. Potjanee Srimanote จาก Graduate Programme in Biomedical Sciences, Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University

สนใจเข้าร่วมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Center of Antimicrobial Biomaterial Innovation Southeast Asia https://www.facebook.com/cabi.sea.psu เบอร์โทร 0 7428 9491

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES