สอบสัมภาษณ์ TCAS 66 รอบที่ 1/2 ‘Portfolio’

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์ วันสัมภาษณ์น้อง ๆ ที่ผ่านรอบ TCAS 1/2 Portfolio วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 สำหรับโครงการ High Science และ พสวท. ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งเเต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

น้องๆ สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลของโครงการต่างๆ ใน TCAS 66 ได้ที่ https://www.sci.psu.ac.th/tcas66/

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES