ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ 3D printed and paper substrates biosensors Part 2

SHARE
TWEEET
EMAIL

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม PSU Virtual Visiting Professor รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 2

ในหัวข้อ “3D printed and paper substrates biosensors Part 2″โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Ajit Khosla ,Distinguished Professor จาก School of Advanced Materials and Nanotechnology, Xidian University, Xi’an, Shaanxi Province, CHINA เป็นวิทยากรผู้บรรยาย

ซึ่งจะจัดขึ้นรูปแบบออนไลน์ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:00-17:00 น. (Thai Time) โดยนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยาย สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง http://bit.ly/3HvKbMq

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES