ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UKPSF ระดับ Fellow

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ได้ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Fellow ของสหราชอาณาจักร

โดยสมรรถนะดังกล่าวเทียบเท่ากับสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ในระดับ วิชชาจารย์ แสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES