เชิญชวนทุกท่านร่วมใส่เสื้อ 55 ปีทุกวันจันทร์และแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเวที Thailand New Gen Inventors Award 2023

19
FEB
2023

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

เชิญชวนทุกท่านร่วมใส่เสื้อ 55 ปีทุกวันจันทร์และแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเวที Thailand New Gen Inventors Award 2023

สวัสดีค่ะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

อาทิตย์ที่ผ่านมาต้องขออนุญาต WFH เจอ COVID-19 เข้าไป เล่นเอาไม่เบาเหมือนกันค่ะ มาเจอเอาช่วงปลายฤดูกาลกันแล้ว เพราะอาทิตย์ก่อนหน้านี้มีเดินทางไปราชการ เจอะเจอผู้คนเยอะนิด แถมการ์ดตกด้วยเลยเจอดีไปเลย ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วค่ะ พร้อมกับมาทำงานตามมาตราการณ์ที่ได้วางไว้ และต้องขอขอบคุณทุกความห่วงใยที่ส่งให้กันนะคะ

ช่วงที่เดินทางไปราชการนอกจากมีโอกาสไปหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาโจทย์วิจัยภายใต้ บพค. ร่วมกับ e-ASIA JRP เพื่อพัฒนาโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียในบริบทของ Climate Change แล้ว ยังได้มีโอกาสได้ไปร่วมประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้แจ้งความก้าวหน้าเพิ่มเติมเรื่องของ Capacity Building on Nature Based Solution for Carbon Net Zero for SE ASIAN ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ของเราได้ทำหน้าที่เป็นผู้พัฒนาโครงหลัก (Principle Invetigator) ร่วมกับนักวิจัยอื่น ๆ ภายใต้บริบทของสภาคณบดี ตอนนี้โครงการผ่านผู้ทรงคุณวุฒิไปแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการ และคาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งคืบหน้าอย่างไรจะเรียนแจ้งพวกเราให้ทราบเพิ่มเติมนะคะ การพัฒนากำลังคนนี้มี 4 ส่วนด้วยกันคือ 1) ที่ปรึกษาโครงการ (Consultant) 2) ผู้พัฒนาโครงการ (Project development) 3) ผู้ประเมินทวนสอบ (Verifier) และ 4) นักวิจัย (GHG Brainpower) ซึ่งโครงการนี้จะทำให้ หน่วย PSU VVB for sustainability ของเราครบเครื่องมากยิ่งขึ้นเพราะมีการเติมแรงทางฝั่ง Nature based solution เข้ามาด้วย และหวังว่าจะเป็นหน่วยที่เติมแรงให้กับองค์กร และสร้างความเข้มแข็งให้กับนักศึกษาและบุคคลากรของเราได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

เช่นเดิมนะคะสำหรับข่าวแสดงความยินดี สำหรับนักศึกษาคณิตสรณ์ ศรีชัย นักศึกษาเสาวนิจ บัวบางกรูด สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่คว้ารางวัล ระดับเหรียญเงิน จากผลงาน วัสดุเชิงประกอบอัดแข็งจากขี้เลื้อยและเศษไม้ไผ่ด้วยกาวจากน้ำมันเมล็ดยางพารา ในเวที Thailand New Gen Inventors Award 2023 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ กระทรวงการอุดศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยมี อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แช่ตั้ง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ แซ่ตั้ง แสดงความยินดีและชื่นชมทุกท่านที่มีส่วนสำคัญผลักดันนักศึกษา ในเวทีระดับประเทศด้วยค่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของเทอมกันอีกแล้ว ขอฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารกันสำหรับ ระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประเมินรายวิชา และระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเข้าประเมินการเรียนการสอนรายวิชาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ ระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประเมินรายวิชา เปิดระบบ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 เมษายน 2566 สามารถเข้าประเมินได้ที่เว็บไซต์ สำหรับนักศึกษา: https://oldsciwebs.sci.psu.ac.th/new56/th/Evaluate/Login.asp สำหรับอาจารย์: https://oldsciwebs.sci.psu.ac.th/EvaluateMIS2/Login.asp ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา เปิดระบบ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มีนาคม 2566 สามารถเข้าประเมินได้ที่เว็บไซต์ https://les.psu.ac.th/login (ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเข้าผ่านระบบตามข้อ 1 และจะเห็นลิงค์ประเมินอาจารย์ เมื่อ login) รบกวนทุกท่านฝากประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาที่สำคัญผลการประเมินจะนำมาปรับหลักสูตรกันต่อไปค่ะ

หลายท่านคงเห็นบรรยากาศการเฉลิมฉลอง 55 ปีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. กันบ้างแล้ว บางท่านได้รับของขวัญเป็นเสื้อ 55 ปีคณะวิทยาศาสตร์ กันแล้ว เชิญชวนทุกท่านนะคะ ใส่เสื้อกันทุกวันจันทร์ และที่สำคัญทุกวันอังคารและพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน สามารถที่จะแวะไปที่ Pop-Up Store ของที่ระลึกงาน 55 ปี ณ โรงอาหารคณะฯ เพื่อซื้อของที่ระลึก 55 ปีใช้ในทุกโอกาสได้เลย ที่สำคัญทราบว่ามีแจกทองด้วยก็ไปร่วมสนุกกันนะคะ

คงต้องทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ เจอโควิดไปเล่นเอาซึมไปเหมือนกัน ดูแลตัวเองกันดี ๆ นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)