นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ค้นพบพืชสกุลมหาพรหมของพืชวงศ์กระดังงา 3 ชนิดใหม่ของโลก

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ค้นพบพืชสกุลมหาพรหมของพืชวงศ์กระดังงา 3 ชนิดใหม่ของโลก
แหล่งข่าว:

RELATED STORIES