เชิญน้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ‘ร่วมกิจกรรม Roadshow แนะแนวการศึกษาต่อ’

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เชิญน้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกิจกรรม Roadshow แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

โดยผู้เข้ากิจกรรมจะทราบรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลหลักสูตร
  • ทุนการศึกษา
  • งานวิจัย
  • ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

ห้ามพลาด วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านทาง Zoom ID: 999-001-8106 ที่สำคัญ พบกับคณาจารย์จากทุกหลักสูตร สนใจเข้าร่วมได้รับชั่วโมงกิจกรรมวิชาการ 2 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา โทร 0-7428-8094

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL