นักศึกษา ICT สุดเจ๋ง จำลองมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผ่าน 3D

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ ทาง YouTube ช่อง EILAPSU ของสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ปล่อยวิดีโอ PSU Journey in 3D ผลงานของนายพีรณัฐ นาคปลัด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ได้เขียน 3D มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้เห็นจุดสำคัญต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ จำลองเหมือนจริง โดยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปกับ PSU Journey in 3D ที่ https://youtu.be/4ofAQpXbUrc สำหรับนักเรียนคนไหนที่ชื่นชอบ อยากจะเข้าศึกษาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.sci.psu.ac.th/tcas66/

ผลงานสหกิจศึกษา
พีรณัฐ นาคปลัด
นักศึกษาหลักสูตร ICT PSU
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES