เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม PSU Virtual Visiting Professor

SHARE
TWEEET
EMAIL

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม PSU Virtual Visiting Professor กับบรรยายพิเศษในเรื่อง Micro/Nano-plastics: An emerging food contaminant and its health risk & Bactirial cellulose based multi-funtional membrane for emergency water supply

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. แบบออนไลน์ โดย Prof. Dr. Zhenyu Li Northwest A&F University

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ bit.ly/3KP8I09

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES