การทดลองสุดโหดของมิลแกรม | Stranger Science EP.40

Stranger Science EP.40

เคยสังเกตหรือไม่ว่า ในสังคมของเรานั้น หลายครั้งที่เราถูกสังคมบีบให้เชื่อว่าเราเป็นอย่างนั้น และเราก็ ‘เป็น’ และ ‘ทำ’ ตามอย่างว่าง่าย? หรือเราเคยสงสัยหรือไม่ว่า เพราะเหตุใดมนุษย์ผู้ที่ได้ชื่อว่าเปี่ยมด้วยสติปัญญา และผู้มีจิตนึกคิด จึงเต็มใจที่จะทำร้ายทรมานเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง?

จากสิ่งเหล่านี้มีหลายๆ คนพยายามหาคำตอบ เช่น ย้อนกลับไปเมื่อปี 2018 มีสารคดีนึงที่เผยแพร่ใน Netflix ที่สร้างเหตุการณ์จำลองเพื่อทดสอบมนุษย์ว่าเราจะยอมให้สังคม ‘บีบ’ และ ‘ผลัก’ ได้แค่ไหน ซึ่งการทดลองไปจนถึงขั้นว่า ‘คนเราจะถูกกดดันจนสามารถผลักคนตกตึกได้หรือไม่?’ และเรื่องราวเหล่านี้เคยมีการทดลองและให้คำตอบที่น่าสนใจเอาไว้โดย ศาสตราจารย์ สแตนลีย์ มิลแกรม เรื่องราวและข้อสรุปเหล่านี้จะเป็นอย่างไร เราสามารถถูกบีบ หรือคล้อยตามเสียงของสังคมได้หรือไม่ มาติดตามหาคำตอบไปด้วยกันใน Stranger Science EP.40